Arbo


De beste arbodienst bevindt zich ín de onderneming.

Daar waar het gebeurt, het personeel is en waar duidelijkheid is over bijvoorbeeld uw (ziektekosten)verzekering.

In geval van verzuim begeleiden wij als externe casemanager trajecten rondom het verzuim, helpen u het verzuim terug te dringen en voeren (desgewenst) gesprekken met zieke medewerkers.

Daarmee zorgen we dat uw kant van de papierwinkel op orde is voor het UWV. Ook geven wij trainingen om uw personeelsfunctionaris up to date te houden over de meest recente wetten en regels.

Wilt u ook zelf de beste arbodienst zijn? Neem dan een kijkje op onze speciale website: www.debestearbodienstbenjezelf.nl 

HRM

Gemotiveerd personeel is de basis van elk goed functionerend bedrijf. Hoe u zorgt dat personeel gemotiveerd is en blijft?

Lees verder

Arbo

De beste arbodienst bevindt zich in de onderneming

Lees verder

Re-integratie

Re-integratie: Langdurig ziek, uw medewerker kan het zomaar worden

Lees verder